Filter of zoeken:

Type: (slechts één selectie mogelijk)

Muziek Locaties Overige

Decenia: (twee selecties mogelijk)

'40 - '49 '50 - '59 '60 - '69 '70 - '79 '80 - '89 '90 - '99 '00 - '09 '10 - '19

Genre: (twee selecties mogelijk)

Country Dance Dialect Drive-in Funk Jazz Klassiek Levenslied Metal Overige Pop Reggae Rock Urban

Plaatsnaam: (maximaal één selectie mogelijk)

Groenlo Harreveld Lichtenvoorde Lievelde Marienvelde Vragender Zieuwent
Gefilterd: 0 van 0 items

Zoeken:

Muziekkoepel Groenlo

Type: Evenement Plaats: Groenlo

OMSCHRIJVING

Midden jaren dertig van de twintigste eeuw wordt er door de Leo- en Burgerharmonie bij de gemeente Groenlo op aangedrongen een muziektent te bouwen. De voornaamste reden hiervoor is het geven van openluchtconcerten op een vaste locatie. Burgemeester Th. J.A. Kraakman wil hier echter niets van weten. Maar ondanks deze afwijzing van de burgemeester neemt de gemeente Groenlo contact op met de gemeente Winterswijk, omdat daar reeds vergevorderde plannen bestaan om een muziektent te bouwen vanuit het werkverschaffingsfonds. Dit houdt in, dat het werkobject door jeugdige werkloze bouwvakkers zal worden gebouwd. De gemeente Groenlo heeft hier ook wel oren naar en stuurt begin maart 1937 een verzoek voor subsidie naar de Rijksinspectie voor de Werkverschaffing in Zwolle.

Ruim een maand later krijgt men het volgende bericht van de Rijksinspectie bij monde van de Inspecteur dhr. J.Th. Westhoff: “Naar aanleiding van het door U ingezonden plan voor het maken van een muziektent met jeugdige werkloozen, moeten wij U tot onze spijt berichten, dat in verband met de buitengewoon ongunstige verhouding tusschen arbeidsloon en andere kosten het object ons weinig geschikt voorkomt. Ware het dat de ingezetenen van Groenlo of het gemeentebestuur zoo sterk van de wenschelijkheid van een muziektent overtuigd zijn, dat een belangrijk deel der andere kosten op deze wijze verkregen worden, zoo zou uitvoering met jeugdige werkloozen nader overwogen kunnen worden. Mogelijk kunt U ook een oplossing vinden in een andere uitvoerings-wijze waarbij de verhouding andere kosten tot arbeidsloon gunstiger is. Mocht U langs geen van beide wegen een oplossing vinden, dan meenen wij dat Zijne Excellentie de Minister van Sociale Zaken geen vrijheid zal kunnen vinden subsidie te verleenen.” Hierna blijft het lang stil omtrent de plannen voor het bouwen van een muziektent. Natuurlijk is het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hier ook debet aan. Maar de oorlog gaat voorbij en het dagelijkse leven komt weer op gang, zo ook de plannen om de muziektent te bouwen. Ditmaal komt er in mei 1950 op initiatief van de VVV Groenlo’s Bloei een comité tot stand met als doel te komen tot de bouw van een muziektent. Dit comité bestaat uit afgevaardigden van verschillende muziek- en zangverenigingen. Het comité stelt voor om een muziektent te bouwen op het terrein aan de Bastenwal, waar wel eerder muziek- en zangconcoursen werden gehouden. In een openbare raadsvergadering van 16 juni 1950 gaat de gemeenteraad akkoord met de aanvraag tot het bouwen van een muziektent: “Overwegende, dat de totstandkoming van een muziektent in de gemeente van algemeen belang en vooral voor het culturele leven van bijzondere betekenis moet worden geacht; dat daar de kosten van deze muziektent geheel door de burgerij worden gedragen de gemeente zeker de verplichting heeft dit belangrijk initiatief te steunen en aan te moedigen; dat het genoemde terrein voor de muziektent zeer geschikt wordt geacht.” In 1952 is hij klaar. Op 5 oktober vindt de officiële overdracht plaats. Namens het comité wordt door de heer Th. Groot Bruinderink de muziekkoepel aangeboden aan burgemeester Schoemaker van Groenlo. Muziekevenementen die in de muziekkoepel plaats vinden zijn onder meer de Gildefeesten met hoofdact The George Baker Selection, het popfestival op Koninginnedag: Lolliepop en de popavond in het kader van Grolle 725 jaar Vestingstad. Op het terrein voor de muziekkoepel vinden regelmatig (pop)evenementen plaats, waaronder de kermis, één van de jubileumfeest van Inter Nos en het Burenfeest van 1999.

VIDEO'S

FOTO'S

PROGRAMMERING

De onderstaande bands en artiesten uit de gemeente Oost-Gelre hebben gespeeld op dit evenement

MEER INFORMATIE?

Heeft u meer informatie en/of beeld- of geluidsbestanden van dit artikel? Stuur uw informatie dan naar poparchief@roomseherrie.nl. Gelieve duidelijk te vermelden welk artikel het betreft.

GERELATEERD: